PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA ORAZ REALIZACJE 360º

KOLEKCJA PANOVR

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA ORAZ REALIZACJE 360º

KOLEKCJA PANOVR

Przy zdjęciach na zewnątrz, dobrze gdy na niebie są chmury. Nie ma wtedy wrażenia pustej niebieskiej planszy przy spojrzeniu w górę.

Ważne by poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonanie zdjęć, aby później nie tracić go na poprawki przy obróbce.