WIRTUALNY SPACER

Most w Ozimku został zaprojektowany prze Karl Schotteliusa, wykonała go miejscowa Huta Małapanew. Został oddany do użytku w 1827 r.

W 2009 roku zaczęła się renowacja mostu. Rozebrano go, odnowiono i ponownie zmontowano. Konstrukcję mostu wzmocniono stalowymi linami. Wykonana została kładka dla pieszych oraz oświetlenie. We wrześniu 2010 roku most ponownie udostępniono do użytku jako atrakcja turystyczna.

Most w Maurzycach jest pierwszym na świecie spawanym mostem drogowym. Oddany do użytku w 1929 r.

Początkowo zaprojektowany przez Stefana Bryłę jako spawano-nitowany, został przeprojektowany na całkowicie spawany. Obniżyło to znacząco masę mostu oraz koszt jego budowy. Powstanie mostu przyczyniło się do szybkiego rozpowszechnienia na świecie takiego rodzaju konstrukcji.

Z czasem wzrost natężenia ruchu spowodował, że most umiejscowiony w ciągu europejskiej trasy, przestał spełniać potrzeby. Został pod koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku przeniesiony ok. 20 m na północ, a na jego miejscu zbudowano nowy most.

Konstrukcja ma dużą wartość historyczną i inżynieryjno-techniczną, co skutkowało uzyskaniem statusu zabytku. Most po generalnym remoncie w 2009 r. został udostępniony do zwiedzania.

WIĘCEJ OD PANOVR