Panoramy 360, zdjęcia 360, wirtualny spacer. Pojęć kilka, jednak określają to samo – zdjęcia sferyczne. Zdjęcia, które tworzą iluzję przebywania w ich wnętrzu i daje możliwość spoglądania w dowolnym kierunku. Zdjęcia takie nie są jedynie wycinkiem obrazu rzeczywistości jak zwykłe zdjęcia, nie są ograniczone rozmiarem kadru. Zawierają kąt widzenia 360 stopni w poziomie i 180 stopni w pionie. Zdjęcie takie w odwzorowaniu walcowym prostopadłościowym, pozwalającym umieścić je na płaszczyźnie, wygląda tak:

Jednak zdjęcie sferyczne, przedstawione na płaszczyźnie, nie daje obrazu rzeczywistości, jest mocno zniekształcone. Z tym samym problemem spotykają się kartografowie, przestawiający obraz kuli ziemskiej za pomocą map, które są płaszczyznami. Zmuszeni są do stosowania różnych odwzorowań, jak np. powyższe zdjęcie. Wniosek jest taki, że nie ma możliwości przedstawienia na mapie obrazu Ziemi lub innej sfery, w sposób wierny, zachowując jednocześnie wszystkie rzeczywiste kąty oraz odległości pomiędzy punktami na niej.

Cyfrowe zdjęcia sferyczne mają tę przewagę, że możemy je otworzyć za pomocą przeglądarki, która pozwoli nam znaleźć się wewnątrz sfery, pozwoli spojrzeć w każdym kierunku, a nawet przybliżyć jego fragmenty. Tak wygląda dokładnie to samo zdjęcie co powyżej, przedstawione jednak za pomocą Google Maps:

Taka prezentacja zdjęć sferycznych pozwala stworzyć iluzję przebywania w jego wnętrzu, daje możliwość przesunięcia obrazu i rozejrzenia się dookoła.

Umieszczenie zdjęcia sferycznego na własnej stronie internetowej pozwala na jeszcze więcej. Możliwe jest umieszczenie w dowolnym miejscu punktów, po kliknięciu których możemy przemieścić się do innego zdjęcia sferycznego. Każde z nich może być powiązane z pozostałymi, tworząc wspomniany na początku, wirtualny spacer. O procesie jego powstawania można przeczytać w opisie praktycznym.